Đào tạo huấn luyện

Tất cả giáo viên đứng lớp và trợ giảng đều được training về chương trình đào tạo của tập đoàn giáo dục Fieldwork Education Anh quốc được tổ chức ở nước ngoài và ở Việt Nam.

Giáo viên hệ thống trường mầm non iBS giảng dạy chương trình Fieldwork được sự hỗ trợ học tập chuyên nghiệp, giảng dạy chương trình thú vị và linh hoạt.

Giấy Chứng Nhận Đào Tạo

Giấy Chứng Nhận Đào Tạo

Giấy Chứng Nhận Đào Tạo

Giấy Chứng Nhận Đào Tạo

Giấy Chứng Nhận Đào Tạo

Giấy Chứng Nhận Đào Tạo

Chanell Kroukam

Chanell Kroukam

Thompson Benjamin

Thompson Benjamin

Anna Pham

Anna Pham

Beri Tata

Beri Tata

Mr. Walker

Mr. Walker

Justin Gavin

Justin Gavin

Robynne Joe

Robynne Joe

Miranda Banh

Miranda Banh

Matthew Morris

Matthew Morris

Joshua Nguyen

Joshua Nguyen

Roan Mc Cabe

Roan Mc Cabe

Neil Suarez

Neil Suarez

Sharne Dolley

Sharne Dolley

Karlie Clark

Karlie Clark

     
Halley Rask

Halley Rask

   
Simone Dolley

Simone Dolley

Giáo viên hệ thống trường mầm non iBS

“Điểm sáng của chương trình đào tạo mầm non quốc tế của Fieldwork là tính tương tác đa chiều. Chương trình mang lại cho giáo viên nhiều cơ hội để tham gia cùng trẻ làm theo sở thích của trẻ. Việc lên kế hoạch bài giảng thực sự thú vị. Giáo viên cùng trẻ bắt đầu bài học bằng một hoạt động thú vị và đáng nhớ. Khuyến khích trẻ suy nghĩ và lôi cuốn vào những trải nghiệm trong bài học”.
Chanell Kroukam

Chanell Kroukam

Thompson Benjamin

Thompson Benjamin

Anna Pham

Anna Pham

Beri Tata

Beri Tata

Mr. Walker

Mr. Walker

Justin Gavin

Justin Gavin

Robynne Joe

Robynne Joe

Miranda Banh

Miranda Banh

Matthew Morris

Matthew Morris

Joshua Nguyen

Joshua Nguyen

Roan Mc Cabe

Roan Mc Cabe

Neil Suarez

Neil Suarez

Sharne Dolley

Sharne Dolley

Karlie Clark

Karlie Clark

     
Halley Rask

Halley Rask

   
Simone Dolley

Simone Dolley

TOP
hotline.png