18/05/2020
08:00 - 17:00
Tất cả các cơ sở của trường mầm non Quốc tế iBS

THÔNG BÁO LỊCH NHẬP HỌC CỦA CÁC BÉ MẦM NON QUỐC TẾ iBS

Kính gửi Quý Phụ Huynh/ Người Giám Hộ,

Căn cứ theo Quyết định số 1556/UBND-VX của Ủy Ban Nhân Dân TPHCM về việc đi học trở lại của học sinh, sinh viên toàn thành phố ngày 28/04/2020 và kế hoạch số 1221/KH-GDĐT-VP của Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM ngày 29/04/2020 về việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại, trường iBS xin thông báo đến Quý Phụ Huynh về việc điều chỉnh ngày nhập học. Các bé sẽ tiếp tục nghỉ học trong các tuần sau từ 04/05/2020 đến hết ngày 17/05/2020. Lịch nhập học cụ thể của từng khối lớp như sau:

Ngày 18/05/2020: Các bé lớp K3 bắt đầu đi học trở lại

Ngày 25/05/2020:Các bélớp K2 và K1 bắt đầu đi học trở lại

Ngày 01/06/2020:Các bé lớp nhà trẻ Pre K1 và Pre K2 bắt đầu đi học trở lại

thông báo thời gian nhập học của bé mầm non iBS

 

Nhà trường sẽ gửi đến ba mẹ thông tin chi tiết về các thông tin quan trọng chuẩn bị cho bé quay lại trường ở các thông báo sau.

Mọi ý kiến/ thắc mắc, Quý Phụ Huynh vui lòng liên lạc qua số hotline của nhà trường:

  • Mầm non iBS – Cơ sở Cao Thắng: 0906880229
  • Mầm non iBS – Cơ sở Flemington: 0938603300
  • Mầm non iBS – Cơ sở Nguyễn Văn Đậu: 0909996051
  • Mầm non iBS – Cơ sở Saigon Mall: 0902859089

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của Quý Phụ Huynh.

—————————————————-

Dear Parent/Guardian,

Following the decision of Ho Chi Minh City People Committee No 1556/UBND-VX on April 28th2020 and the decision of Ho Chi Minh City Department of Education and Training on April 29th2020, iBS School will adjust the resume date. Our students will be off from May 4th to the end of May 17th2020. The resume dates are as follows:

May 18th2020:the resume date of K3 students

May 25th2020:the resume date of K2 and K1 students

June 1st2020: the resume date of Pre K1 and Pre K2 students

iBS School would like to send to parents the detailed information in the further notice.

For questions and suggestions, please contact the school’s hotline number as below:

  • iBS Kindergarten – Cao Thang Campus: 0906880229
  • iBS Kindergarten – Flemington Campus: 0938603300
  • iBS Kindergarten – Nguyen Van Dau Campus: 0909996051
  • iBS Kindergarten – Saigon Mall Campus: 0902859089

Thank you for your support and cooperation.

Best regards

iBS Kindergarten

TOP
hotline.png