Giáo Dục Sớm

Tại sao cần đầu tư cho giai đoạn đầu đời của con?

Trong những năm đầu đời, tốc độ phát triển của não rất lớn. Mỗi giây sản sinh hơn 1 triệu kết nối thần kinh mới, sau đó sẽ phát triển chậm lại.

Giáo dục sớm - Trường mầm non Quốc tế iBS

Thần kinh cảm giác phát triển trước, sau đó đến ngôn ngữ, tiếp đến là nhận thức (bé cảm nhận được ướt, lạnh – khóc; sau đó mới đến nói ê a, rồi mới nhận biết quen – lạ).

Giáo dục sớm - Trường mầm non Quốc tế iBS

Những trải nghiệm đầu đời ảnh hưởng đến sự phát triển của cấu trúc não, bằng việc tạo ra hoặc là một nền tảng cơ bản vững chắc hoặc dễ bị phá vỡ cho hoạt động học tập, phát triển thể chất, và hành vi ứng xử sau này.

Trong những năm đầu đời, não rất linh hoạt, có thể thích ứng với môi trường mới. Nếu trẻ tiếp xúc với ngôn ngữ thứ hai trong giai đoạn này, trẻ sẽ nói ngôn ngữ đó như ngôn ngữ mẹ đẻ.

Giáo dục sớm - Trường mầm non Quốc tế iBS

Căng thẳng sẽ làm tổn hại đến sự phát triển cấu trúc thần kinh, điều đó có thể dẫn đến những vấn đề lâu dài trong cuộc sống như học hành, hành vi ứng xử, sức khỏe thể chất và tinh thần.

Cần cho trẻ môi trường có thể loại bỏ những căng thẳng có hại như sợ hãi, lo lắng, có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập, phát triển thể chất và thần kinh của trẻ.

Giáo dục sớm - Trường mầm non Quốc tế iBS

Benjamin Bloom (1913-1999), chuyên gia tâm lý giáo dục, Chủ tịch Hiệp hội giáo dục Mỹ năm 1965-1966 cho rằng: khoảng 17 tuổi, bộ não của con người đã phát triển hoàn chỉnh 100%, khi 8 tuổi bộ não đã phát triển được khoảng 80%, khi 4 tuổi đã phát triển được 50%.

Giáo dục sớm - Trường mầm non Quốc tế iBS

Tiến sỹ Montessori, đến 3 tuổi con người đã phát triển được 50% bộ não hoàn chỉnh.

Các nhà kinh tế học công nhận rằng đầu tư vào giáo dục sớm mang lại nhiều lợi nhuận trong tương lai:

  • Lợi nhuận cá nhân
  • Lợi nhuận cộng đồng
  • Lợi nhuận toàn cầu

Các nhà giáo dục lại thừa nhận rằng sự giáo dục sớm chất lượng mang lại lợi ích cho cá nhân, xã hội và thế giới.

Nghiên cứu của đại học Havard chỉ ra rằng yếu tố di truyền khởi xướng một nền tảng tốt cho cấu trúc não bộ, nhưng những kinh nghiệm sẽ định hình sự kiến tạo ấy.

TOP
hotline.png