“Mỗi đứa trẻ đều là duy nhất”. Trẻ được trải nghiệm những điều hấp dẫn và phù hợp với sự phát triển. Cuối mỗi chương trình, trẻ sẽ phát triển một mảng kiến thức nhất định, tăng hiểu biết chuyên sâu về nhiều lĩnh vực học tập và biểu đạt thực tế. Kết quả học tập sẽ có sự khác nhau, phụ thuộc vào khả năng, thời gian và cách thức tiếp nhận của trẻ.