Phát Triển Tư Duy Quốc Tế Với Chương Trình Thực Sự Quốc Tế

Những trải nghiệm học tập độc lập và tương thuộc tạo ra bối cảnh cho sự phát triển cá nhân và là nền tảng của hệ tư duy quốc tế.

Fieldwork đã được phát triển với những phương châm toàn cầu đa dạng cụ thể mà qua đó trẻ được tìm hiểu về:

  • Tên gọi, địa điểm và những yếu tố đối lập về nơi ở của trẻ cũng như nhiều nơi khác trên thế giới
  • Điểm giống và khác nhau về cuộc sống của trẻ em ở từng nơi
  • Học tập và vui chơi hòa đồng kể cả với những bạn không ở trong nhóm thân
  • Áp dụng các mục tiêu của Fieldwork trong đa dạng ngữ cảnh khác nhau

Fieldwork thúc đẩy việc học tập chủ động trong một môi trường cho phép trẻ:

  • Phát triển kiến thức và tăng dần sự hiểu biết vượt ra ngoài khuôn khổ về bản sắc và quốc tịch đã biết
  • Phát triển kiến thức và tăng dần sự hiểu biết về tính độc lập và tương thuộc về con người, quốc gia cũng như các nền văn hóa

Việc học tập với tư tưởng quốc tế trong một môi trường quốc tế liên kết chặt chẽ với trọng tâm học tập “Tính độc lập và tương thuộc” nhằm phát triển tối đa tư duy toàn cầu.

Ví dụ như: Khám phá bản sắc cá nhân, khám phá những điều khiến cá nhân trở nên độc đáo, bản sắc của những người quan trọng khác, sự đa dạng về con người và cộng đồng, kỷ niệm về truyền thống của cá nhân cũng như của cộng đồng, truyền thống và lễ hội trên khắp thế giới…

Trong mỗi đơn vị bài học, Fieldwork đã đề xuất các hoạt động nhằm đưa việc phát triển cá nhân với tầm vóc quốc tế gần thực tiễn nhất có thể.

TOP
hotline.png