Phát Triển Mục Tiêu Học Thuật Của Trẻ

Từng đơn vị học tập đã được các chuyên gia tại Fieldwork thiết kế và nghiên cứu kỹ lưỡng phù hợp với nhu cầu phát triển của trẻ từ 2 đến 6 tuổi.

Từ tiêu đề cho đến nội dung của mỗi bài học đều là kết quả nghiên cứu từ sự hợp tác chuyên sâu giữa Fieldwork với các nhà thực hành giáo dục sớm cũng như các học giả soạn chương trình quốc tế. Và quan trọng nhất là việc xây dựng chương trình của Fieldwork dựa trực tiếp trên phản hồi của trẻ về những điều trẻ thích và muốn học.

Không chỉ nghiên cứu để kiến tạo ra một chương trình thân thiện và phù hợp với trẻ nhỏ mà Fieldwork còn mang lại sự an tâm và thoải mái cho giáo viên giảng dạy và thực thi chương trình với 8 nguyên tắc vàng làm kim chỉ nam.

Các chủ đề của Fieldwork thúc đẩy sự kết hợp giữa các hoạt động do giáo viên tổ chức song song với các hoạt động do trẻ tự khởi xướng. Có thể nói rằng các chủ đề và hoạt động trong Fieldwork cung cấp cho giáo viên những công cụ đắc lực để vừa hướng dẫn trẻ tìm hiểu kiến thức mới, vừa tạo cơ hội để trẻ sử dụng những hiểu biết đó trong chặng đường thú vị của tri thức theo những sở thích riêng của mình. Thông qua những chủ đề học, trẻ hình thành tính chủ động trong việc học và chiếm lĩnh tri thức.

Những hoạt động được thiết kế chuyên biệt nhằm giúp trẻ phát triển những kỹ năng mới và xây dựng kiến thức trong những bối cảnh liên quan. Bằng cách này mà những bài học của Fieldwork làm cho con đường học tập trở nên ý nghĩa hơn với trẻ.

TOP
hotline.png