4 trọng tâm chương trình

Tất cả sự phát triển và quá trình học tập tại Fieldwork IEYC được củng cố bởi 4 trọng tâm – mô tả chi tiết về những gì trẻ sẽ học và trải nghiệm thông qua những hoạt động cụ thể trên lớp trong từng đơn vị bài học.

 

TOP
hotline.png